Aktuality & Oznámení

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ: Společnost Active 2020 Vision SE, IČ: 241 49 314, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, oznamuje, že:

1. Je jediným akcionářem společnosti POREL Real Estate a.s., IČ: 273 84 152, se sídlem Pod Zvonařkou 1746/7, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.
Společnost POREL Real Estate a.s. zastupuje navenek jediný člen představenstva pan Bc. Tomáš Horáček, MBA, DBA.
Aktuální stav zápisu v obchodním rejstříku tedy neodpovídá skutečnosti. Ve věci je v současné době veden soudní spor.

2. Je jediným společníkem společnosti POREL Accmmodation s.r.o., IČ: 017 60 335, se sídlem Pod Zvonařkou 1746/7, 120 00 Praha 2.
Společnost POREL Accommodation s.r.o. zastupuje navenek jediný jednatel pan Bc. Tomáš Horáček, MBA, DBA.
Aktuální stav zápisu v obchodním rejstříku tedy neodpovídá skutečnosti. Ve věci je v současné době veden soudní spor.

3. Je výlučným vlastníkem části závodu s názvem „provozovna vyvolávacích systémů“, který byl ze společnosti převeden na základě smlouvy o převodu závodu ze dne 28. 2. 2019.
Převod části závodu na společnost POREL Digital Media s.r.o., IČ: IČ: 077 77 078, se sídlem Pod Zvonařkou 1746/7, 120 00 Praha 2 byl pro neplatnost napaden u věcně a místně příslušného soudu.

S ohledem na rozpor stavu zápisů v obchodním rejstříku se skutečným právním stavem, společnost Active 2020 Vision SE tímto důrazně upozorňuje třetí osoby, aby při činění právních jednání se společnostmi POREL Real Estate a.s., POREL Accommodation s.r.o. a dále při jednání ve vztahu k části závodu jednaly výhradně s platně jmenovaným statutárním zástupcem panem Bc. Tomášem Horáčkem, MBA, DBA.

INFORMACE - REKLAMA - ZÁBAVA

Kontakt

Active 2020 Vision SE

Polygrafická 18
108 00, Praha 10

+ 420 776 437 263