VIRTUAL PROMOTER

VSTUPTE DO SVĚTA

INTERAKTIVNÍ REKLAMY

Revoluční bezdotykový panel přitáhne pozornost zákazníka a zapojí ho hravým způsobem do vaší prezentace.

Atraktivní a bezdotykové
Atraktivní a bezdotykové
Ovládání gesty
Ovládání gesty
Široké možnosti využití
Široké možnosti využití
 

ZAUJMĚTE ZÁKAZNÍKY DÍKY JEDINEČNÉMU PRINCIPU OVLÁDÁNÍ

Aktivní oslovení kolemjdoucího
Aktivní oslovení kolemjdoucího
Aktivní uživatel upoutá pozornost dalších diváků
Aktivní uživatel upoutá pozornost dalších diváků
Kreativní a zábavná komunikace
Kreativní a zábavná komunikace
Image

STOPPING POWER - zastaví kolemjdoucí

Virtual Promoter se aktivuje , jakmile se v jeho dosahu objeví osoba, a vyzývá ji ke komunikaci. Prezentuje reklamu či produktovou nabídku originálním, zcela novým způsobem.
Image

CONTENT - zábavná aplikace

Uživatel sám vybírá obsah, který ho zajímá. Virtual Promoter plní reklamní funkci nenápadně, na pozadí velmi snadno ovladatelné, hravé aplikace. Uživatelé zařízení vnímají jako zábavný prvek s užitnou hodnotou (vyhledání informací).
Image

EVALUATION – zhodnocení efektivity

Virtual Promoter dává zpětnou vazbu, co z obsahu bylo pro uživatele atraktivní. Dále snímá všechny osoby v dosahu 4 metrů a měří čas, který strávily v dosahu zařízení. Poskytuje tak přesná a relevantní data k vyhodnocení efektivity komunikace.

ŠIROKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRO VAŠI REKLAMU

Výrobci a značkové prodejny
Výrobci a značkové prodejny
Ostatní retail
Ostatní retail
Veřejná správa, veřejná místa
Veřejná správa,
veřejná místa
Služby
Služby

VYUŽITÍ V INSTORE

Lokální informační panel se zpětnou vazbou.
BENEFITY PRO PROVOZOVATELE
 • prodejní asistent
 • call to action
 • infoservis, komunikace aktuálních sdělení
 • zvýšení prodeje v okolních regálech
 • nasměrování klienta v rámci provozovny
 • možnost zpětné vazby
BENEFITY PRO ZÁKAZNÍKA
 • zábava
 • informace
 • navigace
Image

VYUŽITÍ VE VÝLOZE NEBO

VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Stopping power - upoutání pozornosti, následný zdroj informací, posílení image.
BENEFITY PRO PROVOZOVATELE
 • zváraznění provozovny
 • upoutání pozornosti nové cílové skupiny
 • call to action
 • nonstop komunikační kanál (akce, eventy)
 • branding, image
 • zvýšení návštěvnosti provozovny
BENEFITY PRO ZÁKAZNÍKA
 • zábava, emoce, vyplnění času
 • info panel
 • QR kód produktu (adresná motivace)
 • nonstop servis
Image

VÝRAZNĚ VYŠŠÍ ZÁSAH

Doba udržení pozornosti je mnohem delší než u jakéhokoli jiného mediatopu.
Procento projeveného zájmu je výrazně vyšší než u jiných měřitelných médií.
Púměrné výsledky z realizovaných projektů
 • 7% procházejících osob zastaví v průměru na 40 sekund
 • 2% zařízení aktivně zkouší a stráví u něj v průměru 70 sekund

PŘESNÉ VYHODNOCENÍ

Virtual Promoter dodává přesná vyhodnocení počtu osob, které reklama zaujala.
Výstupy přesně měří efektivitu zásahu a umožňují exaktní výpočet ROI.
V oblasti OOH nebo místě prodeje jsou přesná data naprosto ojedinělá.
Dokážeme změřit
 • přesný počet zastavených osob
 • rozdělení na aktivní uživatele a pasivně přihlížející
 • dobu strávenou u nosiče
 • specifikaci preferovaného obsahu aplikace

VÝSLEDKY ZREALIZOVANÝCH KAMPANÍ

5-10x

Nárůst pozornosti zákazníků

10%

Zvýšení návštěvnosti

8-11%

Nárůst prodejů
Image

SVĚTOVÉ I LOKÁLNÍ ZNAČKY

VYUŽÍVAJÍ VIRTUÁLNÍ PROMOTÉR

DER
Microsoft
E-PLUS GRUPPE
Wine Club
LEGO
Telefonica
CRESTYL
Douglas
BASE
Porsche
FIDUCIA
systemx.cz
logo_purple_transparent.png

ZAUJAL VÁS ZPŮSOB JAK SE ODLIŠIT?

INFORMACE - REKLAMA - ZÁBAVA

Kontakt

Active 2020 Vision SE

Polygrafická 18
108 00, Praha 10

+ 420 776 437 263