KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

pro zdravotnictví a zařízení sociální péče

Zařízení je určené pro lůžkové jednotky nemocnic, léčeben, domovů důchodců a obdobných zařízení s potřebou trvalého kontaktu přítomných osob s obsluhou - personálem. Podstatou komunikačního zařízení je systém hovorového spojení, který je doplněn akusticko-optickou signalizací.

Komunikační zařízení sestra-pacient DZ

Centrálním prvkem je hlavní terminál pro personál, který zobrazuje veškerá volání na oddělení. Hlavní terminál je vybaven LCD barevným dotykovým displejem. Hlavní terminály lze vzájemně propojovat a volat mezi nimi.

Systém je možno propojit s přenosným telefonním přístrojem, který má ošetřující personál. Telefonní přístroje pracují jako telefonní linky a zároveň se na ně přenáší volání klienta ze systému sestra pacient, včetně přenosu informace číslo pokoje/číslo lůžka.

Systém umožňuje přepojení hovoru z městské sítě přímo k lůžku pacienta.

Systém ukládá historii volání a přítomnosti personálu na jednotlivých pokojích za poslední měsíc, do hlavního terminálu. Historii hlavního terminálu lze rozšířit a ukládat do PC s možností dalšího zpracování (např. tisk, export do excel tabulky).

Zařízení je vybaveno pokojovými terminály pro personál, které hlasitě oznamují další volající, v případě přítomnosti personálu na pokoji. Pokojové terminály mohou být vybaveny displejem nebo čtečkou karet RFID pro zápis pohybu personálu s identifikací. Systém využívá RFID karet s frekvencí 128KHz.

K lůžkům pacienta se umisťují zásuvky pro připojení pacientského tlačítka/terminálu, které umožní pacientovi přivolat si pomoc. Tlačítko pro přivolání pomoci je ve večerních hodinách podsvíceno pro lepší orientaci klienta. Kabel pro připojení pacientského tlačítka/terminálu je vybaven rozpojovacím konektorem. Tím se zamezí případné vytržení šňůry ze zásuvky a její poškození. Ve spolupráci s výrobcem lůžkových ramp, při použití příslušných prvků, lze pomocí pacientského terminálu ovládat osvětlení na lůžkové rampě.

Do systému lze distribuovat internetová nebo analogová rádia. Poslech rádia může probíhat hlasitě přes reproduktor na koncovém prvku nebo diskrétně v pacientském terminálu.

Ke vchodu na oddělení je možno instalovat vchodové jednotky a čtečky karet. Tímto se docílí jednoduchécho, ale efektivního přístupového systému. Systém využívá RFID karet jako u pokojových terminalů s frekvencí 128KHz.

Celý systém je vybaven optickou světelnou signalizací. Jednotlivá volání jsou rozlišeny barvou světla a frekvencí blikání světla.

Veškeré prvky systému jsou pod neustálou kontrolou. V případě odpojení nebo poškození prvku, vyhlásí systém alarm.

Image
logo_purple_transparent.png

Více informací

Máte zájem o další informace ke komunikačním systémům?

INFORMACE - REKLAMA - ZÁBAVA

Kontakt

Active 2020 Vision SE

Polygrafická 18
108 00, Praha 10

+ 420 776 437 263