Vyvolávací systém

bg_head.png

Proč vyvolávací systém?

Klientům přinese

příjemné a klidné čekání bez front a stresu
zabavení a informování při čekání
spravedlivé pořadí dle času příchodu
diskrétnost při obsluze
možnost objednání přes internet

Přínosy pro vás

Ke zkvalitnění a zjednodušení práce obsluhujícího personálu přispívá
přehled o počtu čekajících klientů
zobrazení fronty čekajících klientů se jménem a dobou čekání
volání klienta dle času příchodu nebo mimo pořadí
přeložení klienta na jinou přepážku
odeslání aktuální informace na panel LED
odeslání textové zprávy jinému obsluhujícímu
napojení elektrického otevírání dveří
časového omezení výdeje lístků na tiskárně
dokonalý přehledu o provozu na základě propracovaných statistik

Řídící pracovníci získají

1
optimalizaci obsluhy
2
zvýšení efektivity práce
3
snadnou kontrolu a hodnocení činnosti pracovníků
4
automaticky generované odesílané statistické záznamy
5
online/elektronické formuláře pro zjištění spokojenosti klientů

Obsluha ocení

1
snížení míry stresu na pracovišti
2
řízené volání čekajících klientů
3
diskrétnost po celou dobu obsluhy
4
zasílání aktuálních informací na textový řádek
5
vždy aktuální přehled o situaci v čekárně

Doplňky vyvolávacího systému

S těmito nástroji se stává vyvolávací systém dokonalým a nenahraditelným pomocníkem právě pro vaši instituci.

Objednávání po internetu

Abychom vytvořili plnohodnotný nástroj pro řešení pohybu vašich klientů doplnili jsme ho aplikací pro internetové objednávání a objednávání pomocí SMS zpráv. Díky této aplikaci tak budete mít variabilní nástroj na vytváření kalendářů s objednanými klienty. Za jejich loajalitu je můžete odměnit prioritou při odbavení.

Elektrický zámek dveří

Vhodným doplněním pro pracoviště s vysokým počtem klientů, nebo tam, kde je v ambulanci pouze jeden pracovník, se stává elektrický zámek, který při vyvolání klienta odemkne dveře pracoviště. Po jejich zavření je opět uzamkne. Tímto způsobem zefektivní tok pacientů a zamezí stálému ťukání na dveře a vstupu jiných osob.

Statistiky a Reporting

Systém umožňuje sledovat průběh odbavení klientů a zpětně dohledat kde se v jaký čas nacházeli. Díky tomu má instituce silný nástroj pro vyřizování případných reklamací či zjišťování pochybení ze strany personálu.

OFF-LINE KLENT pro řízení a sledování sítě vašich poboček. Nadstavba pro sledování statistik a reportů z více poboček umožňuje porovnávání práce jednotlivých pracovišť a hromadný sběr dat pro všechny vrstvy managementu.

 

Porovnávejte a hodnoťte…ovlivněte díky těmto informacím chod vaši společnosti.
Řiďte vše z jednoho místa, získejte rychlou představu o stavu vaší sítě.

Poslouchejte vaše klienty

S naším systémem dokážete získat zpětnou vazbu od vašich klientů.
Předložte jim dotazník spokojenosti.
získejte reálnou zpětnou vazbu o kvalitě vašich služeb
přibližte se vašim zákazníkům a zjistěte jejich očekávání
měřte spokojenost vašich klientů v reálném čase
pochopte lépe jejich potřeby
zvyšte loajalitu vašich klientů

Anketa Fakultní nemocnice Brno Bohunice

Osloveno 438 osob ve věku 24-73 let
Využití vyvolávacího systému vám poskytlo :
A
Větší komfort a méně stresu při čekání
B
Jistotu, že o mně personál ví
C
Zrychlení odbavení
D
Neposkytl mi nic navíc

image001.png
logo_purple_transparent.png

Více informací

Máte zájem o poskytnutí a provozování zobrazovacích jednotek?

Chcete u nás inzerovat?

INFORMACE - REKLAMA - ZÁBAVA

Kontakt

Active 2020 Vision SE

Polygrafická 18
108 00, Praha 10

+ 420 776 437 263