Společenská odpovědnost

AV rámci společenské odpovědnosti naše společnost poskytuje zdarma vysílací prostor také pro obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace, nadace a další společnosti, které pomáhají potřebným. Jedná se o náš dobrovolný závazek chovat se v rámci našeho fungování odpovědně ke společnosti, i prostředí, ve kterém podnikáme.

Na našich zobrazovacích jednotkách tak například aktuálně vysíláme nový spot Intervenčního centra CSSP (http://www.csspraha.cz/) . Cílem spotu je oslovit ženy a muže, kteří jsou ohroženi domácím násilím a ukázat jim, že nejsou na své problémy sami, že každá (i jejich) situace je řešitelná a mají se kam obrátit o pomoc.

INFORMACE - REKLAMA - ZÁBAVA

Kontakt

Active Vision SE

Mezibranská 1579/4
110 00, Praha 1

+420 777 344 661

+420 774 313 832