Aktuality & Oznámení

MOBILNÍ APLIKACE – objednávání a monitoring

Doplňky vyvolávacího systému – objednávání po internetu, monitoring

Abychom vytvořili plnohodnotný nástroj pro řešení pohybu vašich klientů doplnili jsme ho aplikací pro internetové objednávání a objednávání pomocí sms zpráv. Díky této aplikaci tak budete mít variabilní nástroj na vytváření kalendářů s objednanými klienty. Za jejich loyalitu je můžete odměnit prioritou při odbavení.

Modul umožňuje objednání klienta na vybranou lokalitu (aplikace umožňuje vytvoření seznamu používaných lokalit a klient vybere jen tu požadovanou). Objednávka se uskutečňuje na zvolenou činnost (agendu), datum a čas. Datum si klient vybírá z interaktivního kalendáře, čas z předdefinovaných termínů. Pro účely zaevidování objednávky je třeba vyplnit povinné údaje: jméno a příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo (telefonní číslo může být administrátorsky nastaveno jako nepovinný údaj). Po vyplnění definovaných údajů může být provedena objednávka.
Úspěšné potvrzení objednávky je klientovi zasláno mailem, nebo volitelně SMS zprávou. Takto zaslané potvrzení objednávky lze přímo uložit do kalendáře mobilního zařízení a definovat připomínkovací akce. V rámci aplikace je možno prohlížet veškeré objednávky uskutečněné přes tuto aplikaci V administraci aplikace lze nastavit možnost, objednávku do termínu jejího uskutečnění zrušit. Objednaný klient prostřednictvím mobilní aplikace je potom na dané lokalitě obsloužen prioritně.
Modul monitoring umožňuje monitoring vybrané lokality pro zadanou činnost (agendu), poskytuje informace o délce fronty k činnosti, počtu přepážek obsluhující zadanou činnost, odhad doby čekání a skutečnou dobu čekání právě obsluhovaného klienta, zobrazení/skrytí těchto údajů monitoringu je administrátorsky nastavitelné, umožňuje zjistit aktuální pořadí ve frontě k dané činnosti a to tak, že klient zadá svoje pořadového čísla do mobilní aplikace.
Umožňuje funkci „Posunout ve frontě“: klient zadá své pořadové číslo, čas zařazení do fronty (tento údaj je vytištěn na lístku – tyto dva údaje budou sloužit k přesné identifikaci klienta) a doby, o kterou se chce posunout ve frontě (počítáno od času zaslání požadavku). Systém jej odebere z aktuální fronty k činnosti a ve frontě se objeví za požadovanou dobu, ale čas zařazení do fronty bude pro vyvolávací systém stejný jako čas zaslání požadavku o posun.
Pro rychlejší volbu a jednoznačnou definici je možnost posunu pevně nastavena na hodnoty 15, 30, 45 a 60 min. Po vyhodnocení požadavku dostane klient potvrzení o provedení posunu.

INFORMACE - REKLAMA - ZÁBAVA

Kontakt

Active 2020 Vision SE

Polygrafická 18
108 00, Praha 10

+ 420 776 437 263